Най-добрите цени за компютри, компоненти, лаптопи, сървъри, принтери, консумативи

Поръчки

Тел.: (02) 91 823   Факс: (02) 873 00 37   Сервиз: 0700 144 11

Поръчки

 

Сайтът MOST Computers е със специализирана насоченост електроника и той съдържа оферти за стоки, които са класифицирани по различни характеристики.

Действието представлява свободно изразяване на воля, което обвързва със силата на договора клиента от една страна и от друга MOST Computers, отговарящо на описаните в настоящия документ условия и съотвестващо на правилата на Закона за защита на потребителите. При поръчката или преди това клиентът се регистрира във MOST Computers, където задължително посочва “зона за доставка”, в която попада населеното му място, точен адрес и телефон, на който е възможно да се установи връзка с него в срока за доставка. Посочването на неверни данни при регистрацията прави поръчката невалидна и не обвързва MOST Computers.

При успешна поръчка, клиентът получава уведомителен e-mail на електронният адрес, който е посочил в регистрацията си. След получаване на поръчката, се извършва проверка на посочения телефон за валидността й чрез потвърждаване на поръчката и адреса, на който да бъде доставена стоката.

 

Съгласие за покупка

Началото на търговските взаимоотношения между потребителя и MOST Computers започват при изпращането на поръчката от потребителя, а именно: След натискане на бутона „КУПИ” и след попълване на изискваните лични или фирмени данни, съгласяване с общите условия за покупко-продажба на стоки от MOST Computers и натискане на бутона „Финализирай поръчката“.

 

Стартиране на поръчка

Изпълнението на поръчката започва при запознаване с нея от страна на служител на фирмата. Ако поръчката е изпратена в неработен за фирмата ден или извън работно време, но в рамките на работната седмица, то изпълнението й ще започне съответно: в началото на следващата работна седмица или на следващия работен ден. При евентуална промяна на стойността на поръчаните стоки в периода между изпращането на поръчката и стартирането й, клиентът заплаща стоката на цената, на която я е поръчал.

 

Цени

Офертите в сайта съдържат основна информация и снимки на съответните стоки, както и цена с включено ДДС и гаранционен срок.

Цената във всяка оферта се отнася за указаното в офертата количество и не включва цена за доставка. Цените за доставка се изчисляват автоматично при поръчка на стока, като се визуализират и също включват ДДС.

Доставката на продуктите не е безплатна, освен ако това не е изрично отбелязано или поръчката е на стойност над 200 лв с ДДС.

 

Отказ от закупена стока

Според действащото законодателство, отказът от покупка е приложим само за клиенти, които са физически лица /потребители/.

Потребителят има право да се откаже от покупката, направена през онлайн магазина www.most.bg, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която стоката е получена. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително е изпълнено следното условие: Стоката да не е използвана, да няма каквито и да били следи от употреба и да се върне в оригиналната, изцяло запазена опаковка, ведно с всички аксесоари, инструкции за употреба и други документи, които я придружават.

За да се откажете от покупката, следва да уведомите МОСТ Компютърс ООД с недвусмислено заявление. За целта, можете да използвате следния формуляр.  

В случай, че потребителят се откаже от договора, МОСТ Компютърс ООД ще възстанови всички плащания, които са получени, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от стандартния начин на доставка, предлаган от МОСТ Компютърс ООД, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира търговеца за неговото решение за отказ от покупката. МОСТ Компютърс ООД ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако същият изрично не се съгласи за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за потребителя.

МОСТ Компютърс ООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Потребителят следва да изпрати на МОСТ Компютърс ООД или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал МОСТ Компютърс ООД за отказа си от договора.

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на МОСТ Компютърс ООД преди изтичането на 14-дневния срок.

Всички преки разходи по връщането на стоката в т.ч. транспортните, са изцяло за сметка на потребителя.

Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.


Последна актуализация: 12 Август 2014 г.