Най-добрите цени за компютри, компоненти, лаптопи, сървъри, принтери, консумативи

Контакти

Тел.: (02) 91 823   Факс: (02) 873 00 37   Сервиз: 0700 144 11

Контакти

За информация и продажби

E-mail: sales@most.bg
Телефон: +359 2 91 823
 

Факс: +359 2 873 00 37
 

Сервиз: 0700 144 11
 

На цената на един градски разговор

Адрес: бул. "Шипченски проход" #37, бл. 240,
1111 София