Най-добрите цени за компютри, компоненти, лаптопи, сървъри, принтери, консумативи

Eкспорт на продукти

Тел.: (02) 91 823   Факс: (02) 873 00 37   Сервиз: 0700 144 11

експорт
Регистрирайте се в Radius.bg, за да получите достъп до експорт с над 5000 актуални продукти от водещи IT производители.

Файлът съдържа информация за техните имена, цени, наличности, категории, спецификации, тегло, производител и път към съответстващите им изображения.

За ваше улеснение, сме създали два формата на експорта – XML и JSON. Можете да ги конфигурирате така, че да получавате продукти само от предварително избрани категории. След като веднъж направите настройката на категории, може да ги експортвате по автоматизиран програмен път чрез линкове, които ще са достъпни във вашия профил.

Водещи марки

HP продукти

Компоненти