Най-добрите цени за компютри, компоненти, лаптопи, сървъри, принтери, консумативи

от 20'' до 22'' - Монитори

Тел.: (02) 91 823   Факс: (02) 873 00 37   Сервиз: 0700 144 11